۱۰۰ وعده‌ها
۲۴
محقق شده
۱۳
تحقق ناقص
۲۸
در حال پیگیری
۱۳
محقق نشده
۶
متوقف شده
۱۶
پیگیری نشده

۳۵ اقتصاد

۳۰ فرهنگی-اجتماعی

۲۶ سیاست داخلی

در وضعیت وعده‌ها ایرادی می‌بینید؟

Share Rouhani Meter

Share on