۷۴ وعده‌ها
۱۵
محقق شده
۶
تحقق ناقص
۲۶
در حال پیگیری
۸
محقق نشده
۶
متوقف شده
۱۳
پیگیری نشده

۲۳ فرهنگی-اجتماعی

۲۰ سیاست داخلی

۲۴ اقتصاد

Share Rouhani Meter

Share on