۱۰۰ وعده‌ها
۲۴
محقق شده
۱۳
تحقق ناقص
۲۹
در حال پیگیری
۱۵
محقق نشده
۶
متوقف شده
۱۳
پیگیری نشده

۳۴ اقتصاد

۳۱ فرهنگی-اجتماعی

۲۶ سیاست داخلی

در وضعیت وعده‌ها ایرادی می‌بینید؟

Share Rouhani Meter

Share on