۷۴ وعده‌ها
۱۳
محقق شده
۴
تحقق ناقص
۲۶
در حال پیگیری
۷
محقق نشده
۷
متوقف شده
۱۷
پیگیری نشده

۲۳ فرهنگی-اجتماعی

۲۰ سیاست داخلی

۲۴ اقتصاد

Share Rouhani Meter

Share on