تحقق ناقص

صدور کارت هوشمند برای بیماران صعب‌العلاج