گمراه‌کننده

آیا تحریم‌ها مانع کمک خارجی به سیل‌زدگان است؟