گمراه‌کننده

چند واحد زلزله‌زده کرمانشاه هنوز ساخته یا مرمت نشده است؟