در حال پیگیری

انتصاب نیروهای شایسته محلی در پست‌های مدیریتی مناطق مختلف کشور