محقق نشده

جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت به میزان متوسط سالیانه ۸میلیارد دلار