نادرست

برخلاف گفته وزیر کشور، ایران برای مبارزه با مواد مخدر کمک‌های بین‌المللی دریافت می‌کند