پیگیری نشده
زمان اعلام وعده بعد از انتخابات

توجه ویژه به سازمان‌های غیر دولتی

همرسانی

سازمان های غیر دولتی یا ان.جی.او ها در ایران عمری چندان طولانی ندارند. دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی دوره گسترش سازمان های غیر دولتی در ایران به شمار می رود. دولت اصلاحات که یکی از وعده ها و شعارهای آن «تحقق جامعه مدنی» بود در عمر هشت ساله اش کوشید تا با گسترش و توانمندسازی سازمان های غیردولتی بخشی از این وعده خود را عملی کند.

با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد در سال 1384 اما دولت نهم و دهم ایجاد محدودیت و حتی ممنوعیت فعالیت سازمان های غیردولتی  را به اجرا گذاشت.

وزارت کشور در دوره مصطفی پورمحمدی با طرح اتهاماتی چون «ارتباط با بیگانه» و «تهدید به براندازی» جلوی فعالیت ان.جی.او ها را به اشکال مختلف گرفت.

مجلس هشتم نیز در دوره هشتم خود که اکثریت آن را اصولگرایان تشکیل می دادند همسو با دولت محمود احمدی نژاد ان.جی.او ها را متهم به “احتمال سوء استفاده از آنها در راستای اهداف سیاسی و اقتصادی” کرد.

برخورد با ان.جی. او ها پس از اعتراضات سال 88 شدت بیشتر و حتی جنبه برخورد امنیتی به خود گرفت. ده ها هزار شهروند به ویژه جوانان که فعالیت در سازمان های غیر دولتی را در دوره هشت ساله ریاست جمهوری محمدخاتمی تجربه کرده بودند در هشت سال بعدی از این فعالیت ها محروم شدند.

به این ترتیب در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 92 گشایش فضا برای فعالیت سازمان های غیر دولتی و نگاه مثبت دولت بعدی به یکی از مطالبات رای دهندگان تبدیل شد. از سوی دیگر حسن روحانی و دولت او به  «دیپلماسی عمومی» باور دارند و سازمان های غیر دولتی را بخشی از این دیپلماسی ارزیابی می کنند. وعده «توجه ویژه به سازمان‌های غیر دولتی» از سوی دولت حسن روحانی بر همین اساس شکل گرفته است.

 


منبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920516001393