درستی‌سنجی چهار ادعای روحانی در نشست خبری سالگرد انتخابات