در حال پیگیری
زمان اعلام وعده قبل از انتخابات

یارانه کالایی

همرسانی

وعده «یارانه کالایی» در زمستان ۹۲ از سوی دولت روحانی تحت عنوان «توزیع سبد کالا» اجرا شد. این وعده در روش اجرا انتقادهای گسترده‌ای را برانگیخت و روحانی را واداشت تا در یک برنامه تلویزیونی برای نخستین بار به عنوان «رئیس جمهور» از مردم «عذرخواهی» کند، اما در عمل رضایت نسبی اقشار کم درآمد را در پی داشته است.


منبع: http://www.armandaily.ir/Default.aspx