محقق نشده
زمان اعلام وعده بعد از انتخابات

کاهش تفاوت نرخ بیکاری در استان‌ ها

همرسانی

به‌روزرسانی – تیر ۹۷

داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، تفاوت میان نرخ بیکاری در استان‌های مختلف نه‌تنها بهتر نشده بلکه طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶، شکاف اشتغال در استان‌های مختلف بیشتر هم شده است.

RM-provencial unemployment rate-1

RM-provencial unemployment rate-2

منابع: چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۵، ۱۳۹۴، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲

جدول‌های بالا نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۱ کمترین نرخ بیکاری (۶/۳درصد) مربوط به استان خراسان جنوبی و بیشترین نرخ (۲۰ درصد) مربوط به استان لرستان است. در این سال نرخ بیکاری متوسط کل کشور ۱۲/۱ درصد بوده است.

در سال ۱۳۹۶، کمترین نرخ بیکاری (۷/۹درصد) مربوط به استان سمنان و بیشترین نرخ (۲۱/۶درصد) مربوط به استان کرمانشاه است. در این سال نرخ بیکاری متوسط کل کشور ۱۲/۱ درصد بوده است.

با این اوصاف روحانی‌سنج این وعده را محقق‌نشده ارزیابی می‌کند.


یکی از کاستی های اقتصاد ایران توسعه ناموزون و تفاوت و شکاف عمیق میان امکانات سرمایه گذاری و اشتغال در میان استان‌های کشور به ویژه میان تهران و دیگر استان‌ها بوده است.  سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای تولید اشتغال در برخی استان ها  در مقایسه با استان های مهم  بسیار چشمگیر بوده و همین سبب  تفاوت نرخ بالای بیکاری در استانهای محروم گردیده و منجر به مهاجرت های گسترده به تهران و نیز رشد آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد٬ دزدی و بیکاری در این مناطق شده است . دولت روحانی  برای خروج از این وضعییت سعی کرده است که به سیاستهای تشویقی و تسهیلاتی  در مورد سرمایه گذاری در این مناطق دست بزند که البته  تحقق این وعده نیازمند حداقل یک دوره دو ساله است.


منبع: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13920514001220