محقق شده
زمان اعلام وعده قبل از انتخابات

برقراری تعامل سازنده با جهان

همرسانی

یکی از وعده‌های اصلی حسن روحانی که  در زمان انتخابات و در دوره فعالیت دولت بارها بر آن تاکید کرده، “تعامل سازنده با جهان” است. روحانی در جمع دانشجویان دانشگاه شریف با اشاره به اینکه  “برخی فکر می‌کنند یا در دنیا باید جنگید و یا دربرابر کشورهای قدرتمند تسلیم شد”، از راه سومی صحبت کرد که به گفته او می‌توان تحت عنوان “تعامل سازنده” آن را پیش برد.

روحانی قبل و بعد از انتخابات در مناسبت‌های مختلف بارها بر ضرورت ایجاد “تعامل سازنده” با جهان صحبت کرد و از مذاکرات هسته‌ای به عنوان یکی از مصادیق آن یاد کرد.

ایران پیش از فعالیت دولت یازدهم،‌ به ویژه به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌الملی و منازعه هسته‌ای تا حدودی در انزوای دیپلماتیک قرار گرفته بود.

گروه پژوهش روحانی‌سنج با توجه به نتایج سیاست خارجی دولت به ویژه در موضوع پرونده هسته‌ای و برقراری مجدد روابط گسترده دیپلماتیک با شماری از کشورهای جهان مانند ایتالیا، بریتانیا، فرانسه و برخی از کشورهای منطقه وضعیت این وعده را “محقق شده” ارزیابی می‌کند.


منبع: http://www.rouhani.ir/event.php?event_id=50