پیگیری نشده
زمان اعلام وعده قبل از انتخابات

ممنوعیت استقراض دولت از بانک‌ها