پیگیری نشده
زمان اعلام وعده بعد از انتخابات

افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به میزان ۳ درصد تولید ناخالص داخلی

همرسانی

«بودجه بخش تحقیق و پژوهش» بودجه ای است که در لایحه بودجه هر سال از سوی دولت پیشنهاد می شود و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی که ممکن است به کاهش یا افزایش آن نیز منجر شود، برای استفاده سالانه در امور پژوهشی و تحقیقاتی دراختیار «وزارت علوم ، وزارت بهداشت، و سازمان ها، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، تحقیقاتی و فناوری تابعه این دو وزارتخانه، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و موسسات وابسته و همچنین واحدهای آموزشی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاه ها» پرداخت می شود.

این بودجه در فاصله دو سال 88 و 89 افزایش یافت اما در سال های 90 تا 92 با کاهش مواجه شد. این بودجه به عنوان «موتور محرکه توسعه علمی برای دانشگاه‌ها و مراکز علمی، تحقیقاتی و فناوری» است و همچنین در بخش بهداشت و درمان نیز آثار فراوانی دارد که با کمبود بودجه مواجه هستند.

کمبود بودجه پژوهش در ایران یکی از موانع توسعه و گسترش آزادی علمی است و حتی بسیاری از پژوهشگرانی که از سوی دولت یا نهادهای حکومتی به عنوان مورد تقدیر قرار گرفته اند از منتقدان کمبود بودجه در بخش پژوهش و تحقیقات هستند.

علاوه براین درحالی که دوره‌های دکتری در دانشگاه‌های جهان  بر پژوهش و تحقیق متمرکز هستند در ایران به رغم افزایش ظرفیت پذیرش تعداد دانشجویان دکتری، بودجه های پژوهشی کافی برای دانشگاه های تربیت کننده دانشجویان دکتری اختصاص نمی یابد و از جمله حقوقی بابت دستیاری به دانشجویان دوره دکترا پرداخت نمی شود.

این موقعیت منجر به مشکلات معیشتی برای دانشجویان دوره دکترا است و به همین دلیل با کاهش جاذبه تحصیل دوره دکترا در ایران به افزایش موج مهاجرت دانشجویان نخبه از ایران دامن زده است.

وعده افزایش بودجه تحقیق و پژوهش در سال 93 به چند دلیل در اولویت های دولت قرار گرفته است: جلب نظر استادان و پژوهشگران، کاهش موج مهاجرت دانشجویان نخبه، نزدیک شدن به بودجه استاندارد تحقیق و پژوهش، و همچنین قابلیت اجرای برنامه «سند چشم انداز 20 ساله مبنی بر ارتقای ایران به جایگاه نخست علمی، فناوری و اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی.»


منبع: http://www.tasnimnews.com/Home/Single/170182