تحقق ناقص
زمان اعلام وعده قبل از انتخابات

استقلال بانک مرکزی

همرسانی

مطالعات روحانی سنج با بررسی ۵ شاخص‌ مرتبط با استقلال بانک مرکزی (استقلال سیاسی، ثبات مدیریت، شفافیت، بدهی دولت به بانک مرکزی و مدیریت ارزی) این وعده را در فهرست وعده‌هایی می‌گذارد که به طور ناقص محقق شده‌اند.

گزارش تفصیلی این وعده به زودی منتشر خواهد شد.


منبع: http://www.tasnimnews.com/Home/Single/65595