در حال پیگیری
زمان اعلام وعده قبل از انتخابات

استقبال از نقد دولت

همرسانی

حسن روحانی الهام امین‌زاده معاون حقوقی ریاست جمهوری و محمدرضا صادق مشاور رییس جمهور را مامور کرده بود تا شکایت‌هایی که در دولت قبل به خاطر نقد از افراد و رسانه‌ها شده بود را پس از انجام بررسی مورد گذشت قرار دهند. با اینکه این شکایت‌ها از سوی دولت گذشته صورت گرفته بودند اما گروه تحقیق روحانی‌سنج این اقدام دولت را قدمی مثبت در راستای پیگیری وعده «استقبال از نقد دولت» ارزیابی می‌کند.


منبع: http://www.rouhani.ir/event.php?event_id=86