درستی‌سنجی دو ادعا؛ سفیر اهل سنت و رشته زبان و ادبیات کُردی