بررسی وعده‌های حسن روحانی در استان خراسان رضوی

در این گزارش، نگاهی می‌اندازیم به وضعیت پیگیری وعده‌های حسن روحانی در سفرش به استان خراسان رضوی:

Screen Shot 2015-12-31 at 7.44.58 PM

متن کامل گزارش استانی خراسان رضوی