بررسی وعده‌های حسن روحانی در استان زنجان

در این گزارش، نگاهی می‌اندازیم به وضعیت پیگیری وعده‌های حسن روحانی در سفرش به استان زنجان:  متن کامل گزارش استانی زنجان

Screen Shot 2016-03-22 at 11.58.11 AM