حسن روحانی و وعده‌های دولت یازدهم-اینفوگرافیک

در اولین سالگرد ریاست جمهوری حسن روحانی، روحانی سنج عملکرد یکساله دولت یازدهم در رابطه با برخی از وعده های رییس جمهور و وزرایش را مورد بازبینی قرار می دهد.

شما هم نظرات خود را درباره عملکرد حسن روحانی با ما در میان بگذارید

RM Infographics

اینفوگرافیک- حسن روحانی و وعده‌هایش